Wybraliśmy się kameralną grupą na multisensoryczną wystawę prezentującą twórczość Vincenta van Gogha. Ożywione animacją obrazy, wspaniała muzyka i swobodna atmosfera odbioru dzieł zachwyciły nas wszystkich. Spacer Traktem Królewskim dopełnił bogatego programu.